IBCOL

EBEX® 422 GC

 EBEX® 422 GC jest czołowym urządzeniem z serii 420, dostarczającym ulepszonej czułości podczas detekcji. Zawiera dynamiczny i statyczny tryb działania by móc pracować w zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Obiekty takie jak miny przeciwpiechotne 72a, M14 lub SB33 a także odłamki zawierające żelazo czy też ładunki moździerzowe powodują pojawienie się dźwiękowego sygnału alarmującego o różnych częstotliwościach (wzrost/opadanie).

EBEX422GC