IBCOL

UWEX® 725 K

UWEX® 725 K reprezentuje najnowszy, najbardziej wszechstronny system podwodnej detekcji metali. Indeks „K” wskazuje na kombinację modułową różnych komponentów w jednym zestawie. Standardowa konfiguracja wykrywacza metalu może być wzmocniona za pomocą opcjonalnych akcesoriów, pasujących nie tylko do lokalizacji minimalnych ilości metalu lecz także do głębokich poszukiwań niewypałów (UXO) i obiektów dużych rozmiarów zakopanych głęboko w dnie morza. Nowy UWEX® 725 K daje ulepszoną wydajność detekcji. Oprócz wersji komercyjnej dostępny jest model wojskowy będący w służbie NATO i skodyfikowany NSN. Urządzenie cechuje się wysoką czułością. Jest to wszechstronny podwodny system detekcji. Charakteryzuje się modułową konstrukcją. Posiada możliwość zastosowania różnych głowic detekcyjnych. Wykrywa zarówno materiały ferro i nieferromagnetyczne. Namierzenie jest sygnalizowane alarmem wizualnym lub dźwiękowym i wizualnym. Tryb cichy (tylko alarm wizualny LED) pozwala na działanie wykrywacza bez użycia kabli, jeśli widoczność pod wodą na to pozwala. Podczas niektórych zadań jest to także kwestia bezpieczeństwa. UWEX 725K może być także wykorzystany przy zastosowaniu głowicy o średnicy 80cm do celów głębokich przeszukiwań.

UWEX 725