IBCOL

MERLIN

System radarowego ostrzegania o kolizji z ptakami

 System Radarowy do Unikania Zderzeń z Ptakami MERLIN jest najbardziej zaawansowanym, sprawdzonym, o szerokim zastosowaniu dostępnym systemem do celu detekcji i śledzenia w czasie rzeczywistym aktywności ptaków znajdujących się wokół lotnisk, lądowisk wojskowych czy też obszarów szkoleniowych. System radarowy MERLIN to sprawdzona technologia z ponad 60 systemami aktualnie będącymi w użyciu na całym świecie w celach bezpieczeństwa lotniczego. Posiada udokumentowane wyniki badań w zakresie zredukowania liczby zderzeń z ptakami, wzrostu bezpieczeństwa oraz redukcji uszkodzeń samolotów i kosztów z nimi związanych. MERLIN jest jedynym systemem radarowym służącym do zapobiegania zjawiskom kolizji z ptakami, dostarczającym informacji w czasie rzeczywistym. MERLIN oferowany jest zarówno w konfiguracji urządzenia wolnostojącego (zainstalowanego na stałe w pobliżu pasa startowego na terenie lotniska) lub w postaci mobilnej (zainstalowanego na specjalnej przyczepie pozwalającej na pełną mobilność urządzenia).

Merlin