IBCOL

Zasady korzystania

1. Treść

Niniejsza witryna i wszystkie zawarte w niej podstrony (zwane dalej „Stroną”) zostały stworzone, są zarządzane dla/przez oraz stanowią własność IBC Verwaltungsgesellschaft mbH, IBCOL Technical Services GmbH oraz wszystkich filii i oddziałów firmy (zwanych dalej „IBCOL”).

Korzystanie ze Strony musi odbywać się zgodnie z warunkami i przepisami przedstawionymi w „Zasadach korzystania ze strony internetowej”. Przed przystąpieniem do nawigacji, proszę szczegółowo zapoznać się z Zasadami korzystania ze strony. Zezwala się na używanie Strony tylko po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń wszystkich Zasad korzystania. Wchodząc na Stronę i poruszając się po niej, użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich zasad, warunków i przepisów określonych w Zasadach korzystania ze strony. IBCOL zastrzega sobie prawo do pozbawienia użytkownika w dowolnym czasie dostępu do STRONY lub jej części.

Firma IBCOL, posiadająca jedyne i wyłączne prawo do decydowania, może w dowolnym czasie zmienić, nanieść poprawki, zmodyfikować, dodać i/lub usunąć część Zasad korzystania ze strony, uaktualniając jej zawartość. Zaleca się regularne odwiedzanie niniejszej strony w celu zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do Zasad korzystania ze strony internetowej.