IBCOL

Zasady korzystania

10. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza przejąć odpowiedzialność, wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa i nie występować z powództwem wobec firmy IBCOL i jej oddziałów, wszystkich urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dystrybutorów, dostawców w związku z: stratami, zobowiązaniami, wydatkami, szkodami i kosztami (w tym kosztami sądowymi i wynagrodzeniem dla prawników), wynikającymi z naruszenia Zasad korzystania ze strony internetowej lub innymi czynnościami związanymi z kontem internetowym użytkownika (w tym, lecz nie wyłącznie: niedbałe lub bezprawne zachowanie użytkownika lub innej osoby mającej dostęp do Strony przez jego konto internetowe). Jeżeli użytkownik wywoła techniczne zakłócenia na Stronie lub w systemie udostępniającym Stronę innym, zobowiązuje się do przyjęcia na siebie wszelkich strat i zobowiązań oraz pokrycia wydatków i kosztów (w tym: wynagrodzenia dla prawników i koszty sądowe) wynikających ze spowodowanych zakłóceń.