IBCOL

Zasady korzystania

5. Kontakt i dostarczanie materiałów przez użytkownika

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest całkowicie odpowiedzialny za kontakty z IBCOL, a także dostarczone przez siebie materiały w tym: za ich legalność, wiarygodność, stosowność, oryginalność i prawa autorskie. Zabrania się użytkownikowi umieszczania na Stronie lub publikowania za pośrednictwem Strony treści oszczerczych, szkalujących, nieprzyzwoitych, zastraszających, naruszających prawa prywatności lub reklamy, obraźliwych, nielegalnych, niedopuszczalnych, takich, które mogą stać się źródłem przestępstwa, naruszać prawa innych stron, dać początek zobowiązaniom lub naruszać jakiekolwiek prawo. Zabrania się także umieszczania na Stronie treści komercyjnych.

Zgodnie ze stosownym prawem oraz regulaminem naszej Polityki Prywatności, wszelkie informacje przesłane do IBCOL za pośrednictwem strony są jawne, firma IBCOL ma prawo je powielać, publikować, modyfikować i wykorzystywać do różnych celów.

Zgodnie ze stosownymi lokalnymi przepisami, IBCOL może wykorzystać treść komunikacji z użytkownikiem w tym: pomysły, wynalazki, koncepcje, techniki, know-how; bez żadnych ograniczeń, w dowolnym celu np. rozwoju, produkcji i/lub sprzedaży produktów i usług. Użytkownik potwierdza, że nie będzie domagał się żadnych praw własności do treści komunikacji (włączając prawa autorskie, znaki handlowe, patenty, nieuczciwą konkurencję, prawa moralne, czy umowy dorozumiane), niniejszym zrzekając się prawa do przyjmowania korzyści finansowych lub innego wynagrodzenia, a także prawa do uznania użytkownika za źródło informacji.

Niniejszy paragraf nie dotyczy danych personalnych dostarczanych do IBCOL przez użytkownika za pośrednictwem Strony. Warunki i zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych personalnych użytkownika zostały opisane poniżej w części 7 („Polityka Prywatności”).