IBCOL

Zasady korzystania

7. Polityka Prywatności

IBCOL prowadzi swoją działalność zgodnie z wszystkimi przepisami o bezpieczeństwie danych i ochronie danych osobowych. IBCOL nie gromadzi danych personalnych użytkowników (np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail) za pośrednictwem Strony, jeżeli użytkownik dobrowolnie nie dostarczy takich informacji lub nie udzieli wyraźnej zgody na zapisanie jego danych. IBCOL wykorzystuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne do ochrony danych użytkowników przed przypadkowym, nieautoryzowanym i/lub bezprawnym dostępem, ujawnieniem, zniszczeniem, utratą, czy zmianą.