IBCOL

Zasady korzystania

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W NAJSZERSZYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE, UŻYTKOWNIK ROZUMIE I PRZYJMUJE, ŻE IBCOL, ANI ŻADEN Z JEGO ODDZIAŁÓW, ANI TEŻ STRONY TRZECIE BĘDĄCE DOSTAWCAMI INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA TEJ WITRYNIE, NIE PONIOSĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, PRZYKŁADOWE, ZNACZĄCE, KARNE I INNE USZKODZENIA BĘDĄCE REZULTATEM LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z TEJ STRONY I LINKÓW. NIE JESTEŚMY TAKŻE ODPOWIEDZIALNI ZA REAKCJĘ LUB BRAK REAKCJI NA WIADOMOŚCI PRZESYŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. NIE ODPOWIADAMY ZA: SZKODY WYNIKAJĄCE Z BŁĘDÓW, ZANIEDBANIA, PRZERWY, DEFEKTY, OPÓŹNIENIA, WIRUSY KOMPUTEROWE, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH, NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP I ZMIANY DANYCH I INNE WYMIERNE I NIEWYMIERNE STRATY. OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY WEDŁUG UMOWY SZKODY SĄ UZNANE ZA EFEKT ZANIEDBANIA, CZY WYNIKAJĄ Z UŻYTKOWANIA, NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA, ZROZUMIENIA INFORMACJI, USŁUG, PRODUKTÓW LUB MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH NA STRONIE, A NAWET W PRZYPADKU, GDY NASZA FIRMA LUB NASZ PRZEDSTAWICIEL DOPUŚCI SIĘ ZANIEDBANIA LUB UZYSKA INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA USZKODZEŃ.

NINIEJSZE OGRANICZENIE NIE MA ZASTOSOWANIA, JEŻELI NARUSZA OBOWIĄZUJĄCE PRAWA.