Wyposażenie i detekcja EOD/IEDD/C-IED

Ręczny detektor do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych i narkotyków MobileTrace®

MobileTrace jest pierwszym ręcznym detektorem analizującym jednocześnie jony dodatnie i ujemne, umożliwiając tym samym wykrycie materiałów wybuchowych i narkotyków. Urządzenie MobileTrace poszerza zakres obiektów, które można przetestować pojedynczą próbką, czyniąc pełne badanie szybszym. Opatentowana technologia ITMS (Spektrometr z Pułapką Jonową) zapewnia czułość i niezawodność w wykrywaniu narkotyków i materiałów wybuchowych w bazach wojskowych, przejściach granicznych, lotniskach i innych krytycznych punktach kontroli na całym świecie.

Itemiser® DX

Biurkowy wykrywacz śladowych ilości materiałów wybuchowych i narkotyków ItemiserDX®.

Itemiser® DX poprzez jednoczesną – podwójną detekcję umożliwia wykrywanie szerokiego zakresu materiałów wybuchowych i narkotyków spełniając bieżące wymagania względem zagrożeń. Urządzenie zapewnia szybkie i jednoczesne wykrywanie materiałów wybuchowych i narkotyków w ergonomicznej i przenośnej konstrukcji.

Urządzenie posiada:

 • Opatentowany osuszacz samo regenerujący się eliminuje potrzebę miesięcznej wymiany materiału osuszacza dzięki czemu pomaga zmniejszyć czas przestoju związanego z konserwacją i obniża koszty materiałów eksploatacyjnych
 • Zautomatyzowana kalibracja z możliwością weryfikacji zapewnia precyzję działania
 • Menu ekranu dotykowego ze zrozumiałym, graficznym interfejsem użytkownika jest łatwe do nauczenia i obsługi
 • Komputer pokładowy automatycznie obsługuje wszystkie dane logowania użytkownika, w tym czas, datę, wyniki analizy próbki i stan systemu

Itemiser4DX

Biurkowy nieradioaktywny wykrywacz śladowych ilości materiałów wybuchowych i narkotyków Itemiser4DX.

Itemiser4DX wykorzystuje nieradioaktywne źródło jonizacji oraz jednoczesne wykrywanie w podwójnym trybie, umożliwia wykrycie szerokiego zakresu obecnych zagrożeń w postaci materiałów wybuchowych i narkotyków bez użycia źródła promieniowania, eliminując w ten sposób konieczność wykonywania corocznych testów szczelności i uzyskiwania pozwoleń przy jednoczesnym zmniejszaniu trudności transportowych. Przenośne, ergonomiczne urządzenie biurkowe cechuje się automatyczną wewnętrzną kalibracją zmniejszającą koszty materiałów eksploatacyjnych, optymalizującą bieżącej  eksploatacji urządzenia i zwiększeniem dokładności wykrywania.

Urządzenie posiada:

 • Jednoczesne wykrywanie i identyfikacja materiałów wybuchowych I narkotyków  z pojedynczej próbki w czasie około ośmiu sekund
 • Nieradioaktywe żródło jonizacji eliminujące ograniczenia transportowe oraz wymagania licencyjne
 • Automatyczna wewnętrzna kalibracja eliminuje potrzebę używania pułapek kalibracyjnych wymaganych przy ręcznej kalibracji
 • Zwiększona użyteczność, lepsza dokładność działania i wykrywania
 • Zdalne monitorowanie poprzez konsolę (oprogramowanie) zdalnego starowania
 • Przycisk, harmonogramu automatycznej konserwacji
 • Opatentowany osuszacz samo regenerujący zmniejszający czas przestoju i koszty materiałów eksploatacyjnych dzięki eliminacji potrzeby wymiany materiału osuszacza

Hardened MobileTrace®

Ręczny detektor do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych, narkotyków, bojowych środków chemicznych (CWA) i toksycznych chemikaliów przemysłowych (TIC) Hardened MobileTrace®.

Hardened MobileTrace jest zbudowany na bazie sprawdzonych w praktyce technologii wykrywania materiałów wybuchowych i narkotyków i jest zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach. Urządzenie zostało przetestowane zgodnie ze standardami wojskowymi i rządowymi i zwiększyło możliwości wykrywania o bojowe środki chemiczne (CWA) i toksyczne chemikalia przemysłowe (TIC).

Hardened MobileTrace może pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa i zapewnieniu sukcesu zespołowi, poprzez wykrywanie materiałów wybuchowych, narkotyków i innych zagrożeń, oraz poprzez gromadzenie dowodów, które mogłyby pozostać niezauważone.

Hardened MobileTrace został zaprojektowany tak, aby móc wykorzystywać zaawansowaną technologię wykrywania w łatwy sposób w terenie. Jest to przenośne i lekkie urządzenie wyposażone w czytelny ekran dotykowy do przejrzystego i natychmiastowego wyświetlania danych w każdych warunkach oświetleniowych.

Miniaturowy Wykrywacz Min MIMID™

Miniaturowy Wykrywacz Min MIMID™ oparty jest na sprawdzonej technologii zestawu do wykrywania min typu AN-19/2 (oznaczenie w armii USA: AN/PSS-12), który jest używany w akcjach rozminowywania na całym świecie oraz stał się światowym standardem do wykrywania min z minimalną zawartością metalu. MIMID™ został opracowany z  intencją sprostania określonych wymagań operacyjnych postawionych przez Zespół Rozminowywania Humanitarnego Armii USA. Lekki, jednoczęściowy i składany wykrywacz jest idealny do użycia przez lekkie siły operacyjne oraz jednostki specjalne. Do zastosowania na lądzie lub pod wodą.

Zestaw do wykrywania min AN-19/2

Zestaw do wykrywania min AN-19/2 jest jednym z najlepiej rozpoznawanych i najczęściej używanych wykrywaczy min na świecie. Został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom oczyszczania pola bitwy (walki) oraz operacjom rozminowywania podczas akcji humanitarnych. Jest w użyciu w wielu krajach na całym świecie, włączając kraje NATO, oraz jako standardowy zestaw wykrywania min w armii USA, skodyfikowany jako AN/PSS-12. Ze względu na lekką konstrukcję i niski poziom wzajemnych interferencji pomiędzy wykrywaczami, jego przydatność do celów szybkiego i dokładnego sprawdzenia terenu jest idealna.

Wykrywacz min do zastosowania w każdym terenie ATMID™

Wykrywacz Min ATMID łączy w sobie zaawansowane technologie, które pozwalają sprostać rosnącym wyzwaniom, napotykanym przez zawodowych saperów podczas oczyszczania pola bitwy, oraz w operacjach rozminowywania terenów po konfliktach humanitarnych. Przyrząd został tak  zaprojektowany, aby wykrywać miny o minimalnej zawartości metalu w każdym terenie i rodzaju ziemi, a w szczególności w ciężkich warunkach na obszarze o podłożu laterytowym (wysoka zawartość żelaza lub tlenku aluminium).

System VAMIDS™

System VAMIDS™ dostarcza zaawansowaną technologię wykrywania min przy użyciu pojazdu, polegającą na detekcji oraz oznakowaniu znalezionego obiektu. VAMIDS™ oparty jest o sprawdzoną technologię wykrywaczy min Schiebel, najbardziej rozpowszechnionych i wydajnych wykrywaczy min na całym świecie. Połączenie tej technologii wraz z wyjątkową technologią komputerowego sterowania i wyświetlania oraz ze wzmocnionym systemem znakowania min, VAMIDS™ pozwala operatorom na natychmiastową i sprawną detekcję oraz oznaczenie wystąpienia min lądowych do późniejszego ich usunięcia. VAMIDS™ jest idealnie dopasowany do względnie płaskiego terenu, piaszczystego lub trawiastego, oraz tymczasowych dróg (dróg gruntowych). Został zaprojektowany do wykrywania oraz znakowania linii w jednej chwili, na całkowitej szerokości od 1 metra do 4 metrów. VAMIDS™ znakuje (za pomocą markerów z farbą) wszystkie wykryte obiekty metalowe, również aby ostrzec poruszających się za pojazdem żołnierzy lub saperów wyposażonych w ręczne wykrywacze min oraz w ręczne lub mechaniczne urządzenia służące do ich usuwania.

MAGNEX 120 LW – magnetometr / detektor bomb

MAGNEX 120 LW został stworzony do celów usuwania bomb (EOD) oraz w szczególności do lokalizowania ferromagnetycznych elementów uzbrojenia. Lokalizator może być stosowany na lądzie, w wodzie, oraz do inspekcji w otworach. MAGNEX 120LW pracuje na zasadzie pochyłomierza, co może wykrywać zakłócenia pola geomagnetycznego. Obiekty z materiałów ferromagnetycznych mogą wytwarzać pole magnetyczne, które sumuje się z naturalnym polem terenu. Amplituda i polaryzacja lokalnych anomalii pola jest użyta do wskazania lokalizacji obiektu.

TREX 204M – Detektor metalu do działań BAC oraz unieszkodliwiania IEDD

TREX 204M Detektor metalu o wysokiej czułości wykorzystywany do działań przeciwminowych, oczyszczania pól walki (BAC), dla policji oraz do unieszkodliwiania improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED). Służy do łatwej inspekcji wąskich otworów i rowów. Wykrywa minimalne ilości metalu. Eliminuje wpływ gruntu na trudnym terenie. Precyzyjnie wskazuje za pomocą wąskiej sondy „hokejowej”.

EBEX 422 GC – Detektor metalu do zadań oczyszczania terenów z niewybuchów

EBEX® 422 GC jest czołowym urządzeniem z serii 420, dostarczającym ulepszonej czułości podczas detekcji. Zawiera dynamiczny i statyczny tryb działania by móc pracować w zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Obiekty takie jak miny przeciwpiechotne 72a, M14 lub SB33 a także odłamki zawierające żelazo czy też ładunki moździerzowe powodują pojawienie się dźwiękowego sygnału alarmującego o różnych częstotliwościach (wzrost/opadanie).

UPEX 740M – detektor metalu do głębokich poszukiwań niewybuchów

UPEX® 740 M jest prostym w użyciu narzędziem, które można zastosowań jako konwencjonalny wykrywacz min. Sygnały detekcyjne są łatwe do zinterpretowania i urządzenie nie wymaga zaawansowanych szkoleń dla operatorów. UPEX® jest również dostępny w wersji pojedynczej oraz w wersji „multi” z opcjami takimi jak GPS lub Data Logger. Może być zastosowany do prac jako wykrywacz ręczny, podwodny lub także jako urządzenie mocowane do pojazdu. Rama do mocowania cewki „pętli large loop” może być wykonana na różne sposoby, w zależności od rodzaju zadania i wymaganej dokładności przeszukiwania.

EBEX 420 DR – lokalizator kabli i przewodów

Lokalizator EBEX 420 DR został zaprojektowany i stworzony w taki sposób, aby pracując w kombinacji z generatorem sygnału (zwiększającym lub tworzącym otaczające pole wysokiej częstotliwości), tam gdzie sygnały są słabej mocy, lub gdzie przewody i kable wymagają stworzenia takiego pola, w celu ich wykrycia przez urządzenie. Zadaniem urządzenia jest zlokalizowanie ukrytych lub płytko zakopanych przewodów, ich części lub pułapek (tzw. booby traps) itp. obiektów. Lokalizator wykrywa sygnały o częstotliwościach radiowych, które pochodzą z przewodów lub miniaturowych przekaźników. EBEX 420 DR pracuje na zasadzie pasywnej, dzięki czemu z powodzeniem może być wykorzystany do zadań przeciwko EOD i IEDD oraz przy namierzaniu linii służących prowadzeniu podsłuchu.

UWEX 722C – ręczny podwodny detektor metalu

UWEX® 722C jest bardzo czułym wykrywaczem metalu przeznaczonym do użytku pod wodą i na lądzie. Został przetestowany ciśnieniowo pod wodą aż do 100 m głębokości. Słona woda nie powoduje żadnych zakłóceń funkcji urządzenia. Może być używany w wersji krótkiej i długiej w zależności od potrzeb. Kompaktowy, wytrzymały i wygodny. Charakteryzuje się wysoką czułością i łatwą obsługą. Wskazuje wszystkie metale selektywnie do wielkości obiektu. Zagrożenie przedstawia w formie czystego alarmu dźwiękowego. Ponadto posiada funkcję alarmowania o stanie niskiego naładowania baterii.

UWEX 725K – podwodny detektor metalu do głębokich przeszukiwań

UWEX® 725 K reprezentuje najnowszy, najbardziej wszechstronny system podwodnej detekcji metali. Indeks „K” wskazuje na kombinację modułową różnych komponentów w jednym zestawie. Standardowa konfiguracja wykrywacza metalu może być wzmocniona za pomocą opcjonalnych akcesoriów, pasujących nie tylko do lokalizacji minimalnych ilości metalu lecz także do głębokich poszukiwań niewypałów (UXO) i obiektów dużych rozmiarów zakopanych głęboko w dnie morza. Nowy UWEX® 725 K daje ulepszoną wydajność detekcji. Oprócz wersji komercyjnej dostępny jest model wojskowy będący w służbie NATO i skodyfikowany NSN. Urządzenie cechuje się wysoką czułością. Jest to wszechstronny podwodny system detekcji. Charakteryzuje się modułową konstrukcją. Posiada możliwość zastosowania różnych głowic detekcyjnych. Wykrywa zarówno materiały ferro i nieferromagnetyczne. Namierzenie jest sygnalizowane alarmem wizualnym lub dźwiękowym i wizualnym. Tryb cichy (tylko alarm wizualny LED) pozwala na działanie wykrywacza bez użycia kabli, jeśli widoczność pod wodą na to pozwala. Podczas niektórych zadań jest to także kwestia bezpieczeństwa. UWEX 725K może być także wykorzystany przy zastosowaniu głowicy o średnicy 80cm do celów głębokich przeszukiwań.

IBCOL Sp. z o.o.

Główna Siedziba
ul. Łowicka 35
02-502 Warszawa
Polska

Phone +48 22 853 57 53
Fax +48 22 847 61 85

info@ibcol.pl
www.ibcol.pl

© 2018 IBCOL Sp. z o.o., Wykonanie: AGAPA